Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiön toimintasuunnitelma vuodelle 2019


Seinäjoen kaupunki on perustanut Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiön edistämään korkeatasoisen koulutuksen ja tutkimuksen turvaamista Etelä-Pohjanmaalla. Säätiön perustaminen liittyy Etelä-Pohjanmaan korkeakoulumallin toteuttamiseen julkisen hallinnon, elinkeinoelämän ja yritysten yhteistyönä. Korkeakoulukonsortiolla turvataan monipuolisten korkeakoulupalveluiden saatavuus Etelä-Pohjanmaalla. Tavoitteena on luoda nykyistä tiiviimpi verkostomaisesti toimiva korkeakouluyhteisö.

Säätiö on merkitty säätiörekisteriin 22.1.2010.

Säätiön kymmenennenkin toimintavuoden tärkeimpänä tehtävänä on yhä säätiön pääoman kartuttaminen. Julkisyhteisöiltä arvioidaan saatavan yleisavustukset ainakin Seinäjoen kaupungilta ja Etelä-Pohjanmaan liitolta. Yrityksiin kohdistuvaa varainhankintaa aktivoidaan, koska Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n vuonna 2018 toteuttama vastinrahaa oikeuttava varainhankinta on päättynyt. Toimintavuoden aikana informoidaan myös yksityisiä henkilöitä mahdollisuudesta tehdä lahjoituksia säätiölle.

Poliisihallituksen myöntämälle rahankeräyslupa on voimassa 22.6.2019 saakka. Rahankeräysluvan jatkaminen laitetaan vireille. Verohallinto on antanut 16.1.2018 päätöksen säätiön nimeämisestä verotuksessa vähennyskelpoisen rahalahjoituksen saajaksi vuosiksi 2018–2022.

Säätiön toiminnan tunnettavuutta parannetaan aktiivisella tiedotustoiminnalla ja yhteydenpidolla yhteistyökumppaneihin.

Säätiö pyrkii vaikuttamaan siihen, että myös valtio rahoittaisi säätiön toimintaa, samoin kuin siihen, että yksityishenkilöiden säätiölle tekemiä lahjoituksia kohdeltaisiin verotuksessa samoin perustein kuin yksityishenkilöiden yliopistoille ja korkeakouluille tekemiä lahjoituksia.

Avustuksia maksetaan säätiön hallituksen vahvistamien avustusperiaatteiden mukaisesti korkeatasoisen koulutuksen ja tutkimuksen turvaamiseksi ja kehittämiseksi Etelä-Pohjanmaalla. Avustuksia jaetaan säätiön hallituksen kulloinkin hyväksymien avustusperiaatteiden mukaisesti siten, että niissä huomioidaan Etelä-Pohjanmaan korkeakoulustrategian 2020 yhteiset osaamisen painoalat. Säätiö on uudistanut avustusperiaatteitaan vuonna 2018 siten, että niitä noudattaen on mahdollista vastata jo tehdyistä avustuspäätöksistä.

Vuoden 2019 aluista noudatetaan säätiön hallituksen hyväksymää sijoituspolitiikkaa.

Säätiölle kertyvät varat sijoitetaan varmasti ja tuloa tuottavalla tavalla hyväksikäyttäen mm. varainhoitopalveluita.

Tervetuloa mukaan jatkamaan eteläpohjalaisen osaamisen menestystarinaa!

Seinäjoen kaupunki Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Seinäjoen yliopistokeskus