Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiön toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Seinäjoen kaupunki on perustanut Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiön edistämään korkeatasoisen koulutuksen ja tutkimuksen turvaamista Etelä-Pohjanmaalla. Säätiön perustaminen liittyy Etelä-Pohjanmaan korkeakoulumallin toteuttamiseen julkisen hallinnon, elinkeinoelämän ja yritysten yhteistyönä. Korkeakoulukonsortiolla turvataan monipuolisten korkeakoulupalveluiden saatavuus Etelä-Pohjanmaalla. Tavoitteena on luoda nykyistä tiiviimpi verkostomaisesti toimiva korkeakouluyhteisö.

Säätiö on merkitty säätiörekisteriin 22.1.2010.

Säätiön seitsemännenkin toimintavuoden tärkeimpänä tehtävänä on yhä säätiön pääoman kartuttaminen. Julkisyhteisöiltä arvioidaan saatavan yleisavustuksia selvästi vähemmän kuin vuonna 2015 on saatu, koska Etelä-Pohjanmaan liiton yleisavustus viisi (5) vuotta x 200 000 euroa päättyi vuonna 2015, jatkorahoitusta ei ole päätetty. Yrityksiin kohdistuvassa varainhankinnassa hyödynnetään projektipäälliköiden jo tekemää työtä ja pyritään etsimään uusia toimintatapoja varainhankinnan edistämiseksi. Seinäjoen Ammattikorkeakoulu kumppaneineen järjestää neljännen kerran koulutuksen ja tutkimuksen gaala-ilta, jonka tuotto luovutetaan säätiölle. Toimintavuoden aikana informoidaan myös yksityisiä henkilöitä mahdollisuudesta tehdä lahjoituksia säätiölle.

Poliisihallituksen myöntämälle rahankeräysluvalle on saatu jatkoa 23.6.2016 alkaen ja Savo-Karjalan yritysverotoimiston päätös säätiön nimeämisestä verotuksessa vähennyskelpoisen rahalahjoituksen saajaksi ovat voimassa 22.6.2019 saakka.

Säätiön toiminnan tunnettavuutta parannetaan aktiivisella tiedotustoiminnalla ja yhteydenpidolla yhteistyökumppaneihin.

Säätiö pyrkii vaikuttamaan siihen, että myös valtio rahoittaisi säätiön toimintaa, samoin kuin siihen, että yksityishenkilöiden säätiölle tekemiä lahjoituksia kohdeltaisiin verotuksessa samoin perustein kuin yksityishenkilöiden yliopistoille tekemiä lahjoituksia.

Avustuksia maksetaan säätiön hallituksen vahvistamien avustusperiaatteiden mukaisesti korkeatasoisen koulutuksen ja tutkimuksen turvaamiseksi ja kehittämiseksi
Etelä-Pohjanmaalla. Avustuksia jaetaan säätiön hallituksen hyväksymien uusien avustusperiaatteiden mukaisesti siten, että niissä huomioidaan Etelä-Pohjanmaan korkeakoulustrategian 2020 yhteiset osaamisen painoalat.

Säätiölle kertyvät varat sijoitetaan varmasti ja tuloa tuottavalla tavalla hyväksikäyttäen mm. varainhoitopalveluita.


Tervetuloa mukaan jatkamaan eteläpohjalaisen osaamisen menestystarinaa!

Seinäjoen kaupunki Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Seinäjoen yliopistokeskus