Nyt tarvitaan eteläpohjalaista tahtoa!

Etelä-Pohjanmaalla on luotu oma verkostomainen korkeakoulumalli, jolla ammattikorkeakoulun ja yliopistokeskuksen sekä maakunnan kuntien, julkisten rahoittajien, yritysten ja elinkeinoelämän yhteistyö nostetaan uudelle tasolle. Tavoitteena on tukea Etelä-Pohjanmaan menestystä tulevaisuudessakin.

Toiminnan edistämiseksi on perustettu Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiö, jonka perus- ja käyttöpääomaksi Seinäjoen kaupunki on luovuttanut yhteensä 600 000 euroa. Tavoitteena on kerätä säätiölle maakunnan alueelta 10 M€:n käyttöpääoma vuoteen 2015 mennessä. Tästä rahoituksesta on tarkoitus saada puolet julkiselta ja puolet yksityiseltä sektorilta.

Vetoamme eteläpohjalaisiin yrityksiin ja yhteisöihin, että yhdessä osoitamme eteläpohjalaista tahtoa oman korkeakouluopetuksemme ja tutkimuksemme menestyksen jatkamiseksi.

Pyydämme Teitä osallistumaan Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiön käyttöpääoman kartuttamiseen. Säätiölle kertyneitä varoja jaetaan koulutus- ja tutkimustoimintaan, erityisesti Etelä-Pohjanmaan korkeakoulukonsortion toiminnan sekä sen kanssa yhteistyössä toimivien organisaatioiden yhdessä asettamille strategisille painopistealueille säätiön hallituksen päättäminä ajankohtina.

Rahankeräystilit ovat:

  • Nordea Pankki Suomi FI2111403000442445
  • Sampo Pankki FI1586000710148252
  • Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki FI1254190120163062
  • POP Pankki Lapuan Osuuspankki FI7547470010018570
  • Oma Säästöpankki Oy FI5449240010044225

Savo-Karjalan yritysverotoimisto on päätöksellään 16.1.2018 nimennyt säätiön vuosiksi 2018–2022 sellaiseksi tuloverolain 57 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetuksi säätiöksi, jolle tehdyn vähintään 850 euron ja enintään 50 000 euron suuruisen rahalahjoituksen toinen yhteisö saa vähentää tulostaan verotuksessa.
Vähintään 850 euron lahjoituksesta säätiö antaa yhteisölle kunniakirjan.

Poliisihallitus on myöntänyt 23.6.2016 Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiölle rahankeräysluvan
nro POL–2016–2498 ajalle 23.6.2016–22.6.2019 koko Suomen alueelle Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

ETELÄ-POHJANMAAN KORKEAKOULUSÄÄTIÖ

Jyrki Mäkynen... Jari Jokinen
puheenjohtaja.... asiamies

- - -
Entiset luvat:

Poliisihallitus on myöntänyt 23.6.2016 Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiölle rahankeräysluvan
nro POL–2016–2498 ajalle 23.6.2016–22.6.2019 koko Suomen alueelle Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Poliisihallitus on myöntänyt 20.5.2014 Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiölle rahankeräysluvan nro POHA 2020/2013/5484 ajalle 1.6.2014–31.5.2016 koko Suomen alueelle Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Poliisihallitus on myöntänyt 29.2.2012 Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiölle rahankeräysluvan POHA 2020/2012/465 ajalle 1.6.2012 - 31.5.2014 koko Suomen alueelle Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Poliisihallitus on myöntänyt 28.5.2010 Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiölle rahankeräysluvan nro POHA Dno/2010/1460 ajalle 1.6.2010–31.5.2012 koko maahan Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Savo-Karjalan yritysverotoimisto on päätöksellään 15.1.2013 nimennyt säätiön vuosiksi 2013–2017 sellaiseksi tuloverolain 57 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetuksi säätiöksi, jolle tehdyn vähintään 850 euron ja enintään 50 000 euron suuruisen rahalahjoituksen toinen yhteisö saa vähentää tulostaan verotuksessa.

Tervetuloa mukaan jatkamaan eteläpohjalaisen osaamisen menestystarinaa!

Seinäjoen kaupunki Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Seinäjoen yliopistokeskus